Тел: +38044 424 3241

Обладнання для надшвидкого охолодження розплаву (НШОР) дозволяє отримувати при одностадійному процесі швидкозагартовані прецизійні сплави з унікальним поєднанням фізико-хімічних властивостей.

Компанія «МЕЛТА» виробляє  комплекс обладнання для надшвидкого (1000000 °С/с) охолодження розплаву, що здійснює наступні функції:

 • Нагрів та розплавлення потужною індукційною піччю порції вихідного сплаву в тиглі з газовою атмосферою заданого складу;
 • Керовану оригінальною пневматичною системою інжекцію розплаву через сопло спеціальної форми на поверхню холодного металевого диску, що швидко обертається.
 • Процес гартування розплаву на поверхні диску приводить до твердіння розплаву у вигляді тонкої стрічки аморфного сплаву, що формується зі швидкістю до 40 метрів на секунду. Однорідність стрічки по товщині та структурним параметрам досягається за рахунок автоматичної стабілізації температури розплаву, заданого зазору між ливарним соплом і поверхнею диску, швидкістю його обертання та тиску інжекції розплаву.

Основні технічні характеристики установки М-3:

 • максимальна температура розплаву, 1650 °С
 • максимальна маса завантаження, кг 2,5
 • розміри охолоджуючого диску: діаметр 500-600 мм, ширина 120 мм
 • розміри стрічки: ширина 0,5-50 мм, товщина 0,015-0,050 мм
 • максимальна швидкість виходу стрічки, м/с 40
 • загальна потужність установки, кВА 40
 • виробнича продуктивність, кг/рік 2000

Основні технічні характеристики установки IMMR-10:

 • максимальна температура розплаву, 1650 °С
 • максимальна маса завантаження, кг 10
 • розміри охолоджуючого диску: діаметр 500-600 мм, ширина 120 мм
 • розміри стрічки: ширина 0,5-50 мм, товщина 0,015-0,050 мм
 • максимальна швидкість виходу стрічки, м/с 40
 • загальна потужність установки, кВА 150
 • виробнича продуктивність, кг/рік 10000